Omsorgsnämndens ansvar

Omsorgsnämnden i Växjö kommun.

Omsorgsnämnden utgör den politiska ledningen för omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i omsorgsnämndens reglemente. Öppnas i nytt fönster.

Omsorgsnämndens uppdrag är reglerat i ett antal lagstiftningar. De viktigaste är socialtjänstlagen (SoL), Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lag om bostadsanpassningsbidrag
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För alla nämnder gäller det kommunövergripande ledningssystemet där kommunfullmäktige konkretiserar mål och prioriteringar årligen. Omsorgsnämnden fastställer sedan sina mål och prioriteringar för verksamheten i en verksamhetsplan tillika kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan. Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Politik och demokrati