Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Anmälan om behov

Behov som tillgodoses av arbetsterapeut och sjukgymnast

Omsorgstagarens behov anmäls till arbetsterapeuter och fysioterapeuter på telefon 0470-430 50, vardagar klockan 08.00-10.00. Anmälan kan också göras på blankett Ärendeanmälan och faxas till arbetsterapeuter och fysioterapeuter fax: 0470-79 69 70.

Behov som tillgodoses av sjuksköterska

Omsorgstagarens behov anmäls till sjuksköterskan på respektive hemvårdsgrupp eller särskilt boende.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Politik och demokrati