Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avdelningschef Kommunrehab

Ansvarar för:

  • att fastställda riktlinjer och rutiner såsom Medicintekniska handboken tillämpas och utvecklas hos medarbetare i Kommunrehab.
  • att se till att kompetensutveckling inom området sker för personal i Kommunrehab som arbetar med medicintekniska produkter.
  • att det i Kommunrehab finns utrustning för det verksamheten kräver avseende medicintekniska produkter.

Version: 2017-06-08
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Politik och demokrati