Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Brukaren

Hjälpmedel är ett lån. Brukaren ska vårda sitt hjälpmedel och får inte göra åverkan på det.

Förändringar i hjälpmedlets funktion får inte göras utan medverkan av ansvarig förskrivare.

Brukaren ansvarar för:
  • att anmäla om hjälpmedlet går sönder. Kontakt tas då med Hjälpmedelscentrum.
  • att följa angivna ordinationsanvisningar och att ansvara för daglig skötsel av hjälpmedlet. Om hjälpmedlet utsätts för vandalisering, stöld eller liknande ersätts det. Kan slarv eller ovarsamhet påvisas får brukaren själv bekosta nytt hjälpmedel.
  • att kontakta ansvarig förskrivare då hjälpmedelsbehovet förändras.
  • att förvara hjälpmedlet på säker plats då det inte används. Förekommer svårighet att förvara hjälpmedlet till exempel i den egna lägenheten kan brukaren förvara hjälpmedel i trappuppgång eller liknande.
  • att återlämna hjälpmedlet då behovet upphört. Hjälpmedlet skall då vara väl rengjort.

Ovanstående information ska ges till brukaren vid förskrivning.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Politik och demokrati