Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hjälpmedelskonsulent

Ansvarar för:

  • att samordna sortimentsarbete samt medverka vid upphandling av hjälpmedel
  • rådgivning till förskrivare i hjälpmedelsfrågor.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Politik och demokrati