Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Omsorgsnämndens ansvar (vårdgivarens ansvar)

Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det finns rutiner för:

  • Hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter, och när en verksamhetschef ska få uppdrag att ansvara för de områden och uppgifter som anges i SOSFS 2008:1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 3 kap. 6–7 §§ samt 4 kap. 5–6 §§.
  • Vårdgivaren får uppdra åt en verksamhetschef att ansvara för samtliga eller vissa av de områden och uppgifter i en verksamhet som någon annan verksamhetschef ansvarar för. De uppgifter som en vårdgivare har tilldelat en verksamhetschef ska dokumenteras.

Omsorgsnämnden har överlåtit ansvaret för att utföra arbetsuppgifterna i SOSFS 2008:1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 3 kap. 6–7 §§ samt 4 kap. 5–6 §§ på verksamhetschefen.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Politik och demokrati