Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avvikelser

Se handbok "När det inte blev som det var tänkt".öppnas i nytt fönster Där finns även avvikelseblanketter.

Version: 2005-04-25
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati