Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Behov av hjälpmedel i fritidsboende

Personer boende i Växjö kommun som regelbundet vistas i eget fritidsboende inom Växjö kommun kan få förskrivet hjälpmedel kopplat till fritidsbostaden.

Hjälpmedlet ska möjliggöra ett så aktivt liv som möjligt. Hjälpmedlen förskrivs enligt gällande ordinationskriterier. Hjälpmedel som kräver förebyggande underhåll, rekonditionering eller installation förskrivs i undantagsfall. Ansökan ska göras av förskrivare till Referensgrupp.

För kommuninvånare med fritidboende i annan kommun, hänvisas till aktuell kommun för att tillgodose behov av hjälpmedel. 

Version: 2016-05-20
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati