Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Brukares flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun kan brukaren ta med förskrivna hjälpmedel.

Det är en förutsättning att flyttärendet är grundat på överrapportering och kontakt mellan förskrivare på respektive ort där det är överenskommet vad som är nödvändigt att personen tar med sig vid flytt.Vi tillämpar nationell flyttrutin. Följ rutin Brukares flytt till annan kommun utanför länet.

Vid flytt inom länet se Brukares flytt till annan kommun inom länet

Version: 2016-05-20
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: JG och MC 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Politik och demokrati