Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Brukares flytt till annan kommun inom länet

Vid flytt till annan kommun inom länet kan brukaren ta med förskrivna hjälpmedel.

Fast installerade hjälpmedel omfattas inte. De hjälpmedel som debiteras mottagande kommun ska ha ett restvärde överstigande 2000 kr.

Förskrivare kontaktar HjälpmedelsCentrum för rådgivning och beslut. En förfrågan om övertagande av hjälpmedel skickas till mottagande kommun. Rutin för övertagande av hjälpmedel.

Version: 2016-05-20
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: JG och MC 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati