Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Byte av förskrivet hjälpmedel

Byte av hjälpmedel sker om en medicinsk förändring hos brukaren kräver det eller om en ny modell eller ny teknik tillför väsentliga förbättringar för brukaren.   

Version: 2009-05-14
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati