Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

04 33 Antidecubitushjälpmedel

Definition

04 33 03 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention
04 33 06 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande 

Version:

Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: JG och MC

2015-06-24

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati