Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

04 33 03 Sittdynor och underlägg för trycksårprevention

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Tryckavlastande rullstolsdyna B

(Produkt: ROHO Quadtro Select)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar. Person som inte kan variera sittandet/ändra sittställning, har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre).

Tryckavlastande och positionerande rullstolsdyna A

(Produkt: ROHO Hybrid Elite två kammare)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, som kan variera sittställning. Personen är i behov av positionering eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre). Personen kan även vara i behov av en stabil dyna vid sidoförflyttningar eller ha försämrad handfunktion och styrka och har behov av att flytta dynan självständigt.

Tryckavlastande och positionerande rullstolsdyna B

(Produkt: Jay Balance Fluid)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, som inte kan variera sittställning. Personen är i behov av positionering och har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre). Dynan kan byggas på och/eller kapas för individuella anpassningar.

Anmärkning

En rullstolsdyna förskrivs per patient. Om personen har beviljats två rullstolar av referensgrupp och rullstolsdynan inte passar i båda rullstolarna, får två rullstolsdynor förskrivas. Övrig dubbelutrustning ansöks i referensgruppen för hjälpmedel, till exempel om personen inte kan flytta dynan.

Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång/år.

Version:2015-06-01
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Politik och demokrati