Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

09 09 03 Strumppådragare

Förskrivs ej

 

Version: 2016-03-29
Fastställd av:
Rehabchef
Dokumentansvarig:
MC och JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati