Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

12 03 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

Förskrivs ej


Version:
 2016-06-17
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati