Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

18 10 06 Sittdynor och underlägg

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Tryckfördelande rullstolsdyna

(Produkt: Dyna Bima Duo plysch plan)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar eller korttidssittande, t ex vid utevistelse. Personen kan variera sittandet, t ex till annan möbel, och har låg risk för trycksår (enligt Nortonskalan högre poäng än 20).

Tryckavlastande rullstolsdyna A

(Produkt: Tremix)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar. Personen kan variera sittandet, t ex ändra sittställning, eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre).

Anmärkning

En rullstolsdyna förskrivs per patient.

Om personen har beviljats två rullstolar av referensgrupp och rullstolsdynan inte passar i båda rullstolarna, får två rullstolsdynor förskrivas. Övrig dubbelutrustning ansöks i referensgruppen för hjälpmedel, till exempel om personen inte kan flytta dynan.

Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång/år.

Version: 15-06-01
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Politik och demokrati