Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Proformalån

Proformalån är ett lån av artikel från leverantör utan köpkrav eller annan kostnad förutom returkostnad.

  1. Förskrivare rådfrågar hjälpmedelskonsulent om val av artikel och tar kontakt med leverantör för att se om proformalån är möjligt. Se även rutin för referensgrupp.
  2. Vid beställning följs rutin på avsedd blankett.

Version: 2013-04-09
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati