Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Grundutrustning

Grundutrustning är medicintekniska produkter som omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Till grundutrustningen räknas medicintekniska produkter som är vanligt förekommande i verksamheten. I grundutrustningen ingår också medicinteknisk utrustning som sjuksköterskan behöver i sitt arbete.

Grundutrustningen delas in i två grupper:

  • Hjälpmedel
  • Medicinteknisk utrustning

Grundutrustningen varierar beroende på enheternas inriktning. Se vidare; grundutrustning i särskilt boende och korttidsboende, grundutrustning i bostad med särskild service och grundutrustning i daglig verksamhet enligt LSS 9:10. Då behoven på enheterna är olika kan antalet produkter variera.

Omsorgspersonal som behöver individuellt utprovade hjälpmedel i sitt arbete hänvisas till Kommunhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för rådgivning.

Version: 2015-04-10
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Politik och demokrati