Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Grundutrustning i särskilt boende och korttidsboende

Hjälpmedel som vid behov ingår i enhetens grundutrustning

För rådgivning och vid val av produkt, kontakta ansvarig arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. För inköp se Inköp av grundutrustning.

Hjälpmedel vid matsituation

På de enheter där de boende äter i gemensam matsal och behöver speciella bestick, muggar, antihalkduk, antihalkplatta och förhöjningsdynor mm räknas dessa hjälpmedel till enhetens grundutrustning.

Duschvagn
Ingår i enhetens grundutrustning. Anskaffas och används enbart efter bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Duschstol/duschpall
Skall finnas för akuta behov, samt till eventuella tillfälliga placeringar. Antal: 1 st/tillfällig placering + 1 st/20 boende.

El-gåbord

Ingår i enhetens grundutrustning. Antal: 1 st/avd eller ca 8-10 boende. Tillbehör ståplatta ingår i enhetens grundutrustning. Antal: 1 st/ avd eller ca 8-10 boende.

Fallskyddsmatta

Det ska alltid finnas en fallskyddsmatta tillgänglig som grundutrustning. Se ordinationsanvisningöppnas i nytt fönster.

HSL- larm (förskrivs av sjuksköterska)

Det skall finnas reservlarm för akut behov. Se rutin för skyddsåtgärder

Hjälpmedel för kroppspositionering

Positioneringskuddar och stödkilar ingår i enhetens grundutrustning, för stöd i liggande och sittande.

Hygienstol på hjul

Hygienstol på hjul skall finnas som grundutrustning då de boende behöver hjälpmedlet vid enstaka tillfälle, tex vid dusch, vid akuta behov samt till eventuella tillfälliga placeringar. (Tippbar hygienstol och andra funktioner för brukaren förskrivs individuellt.) De tillbehör som behövs ingår i enhetens grundutrustning, t ex bäcken, bäckenhållare och fotstöd. Vid behov av mjuksits förskrivs den individuellt, av hygieniska skäl.

Antal hygienstolar: 1st/avd eller ca 8-10 boende.
Vid behov av hygienstol med andra funktioner för att underlätta för personalen, betraktas det som arbetstekniskt hjälpmedel, och köps in och bekostas av arbetsgivaren. Se rutin Hur enhetschef gör inköp.

Personlyft och taklyft
Skall finnas efter behov. Antal mobila golvlyftar: 1st/avd eller ca 8-10 boende. Mobil golvlyft och taklyft får inte användas utan att bedömning är utförd av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Lyftsele som är lämplig att använda vid lyft från golv ingår i grundutrustningen. Vid akut behov av att lyfta en boende får denna lyftsele användas. Denna lyftsele skall finnas i storlekarna Medium och Large. Behovet av personligt utprovad lyftsele skall omgående anmälas till rehabenheten.

Säng
Säng till varje boende ingår i enhetens grundutrustning. Samtliga tillbehör till säng, standardmadrasser samt tunn madrass vid användande av antidecubitusmadrass, och hjälpmedel för positionering i säng ingår i enhetens grundutrustning.

Transportrullstol inklusive hjälpmotor

Transportrullstolar skall finnas som grundutrustning för de boende som klarar att förflytta sig gående inom sin lägenhet, men som inte klarar att gå till t ex avdelningens matsal, på promenader utomhus eller endagsutflykter.
Vid behov av hjälpmotor alternativt el-rullstol betraktas det som arbetstekniskt hjälpmedel, och köps in och bekostas av arbetsgivaren. Se rutin Hur enhetschef gör inköp.

Om en boende har mycket frekvent behov av transportrullstol kan arbetsterapeut ansöka om individuell förskrivning i referensgruppen. Har den boende speciella sittanpassningsbehov, kan en individuell förskrivning vara aktuell.Transportrullstolar skall finnas med sittbredd 45cm och 50cm. Antal med 45cm sittbredd: 1st/avd eller ca 8-10 boende, och minst en med 50cm sittbredd per vårdbostad/enhet med tillfälliga placeringar. Standard rullstolsdyna ingår i enhetens grundutrustning.

Då boende har behov av att låna transportrullstol för flerdagsvistelser t ex hos anhöriga, hänvisas till Hjälpmedelscentrum, Blockvägen 1A, Växjö, där man kan hyra transportrullstol. Se rutin korttidslån/hyra av hjälpmedel

Vid behov av bälte till transportrullstol i grundutrustningen gäller speciella riktlinjer, som finns i handboken ”Rutiner för hälso- och sjukvård”. Se rutin för bälte i transportrullstol.

Övriga förflyttningshjälpmedel ingår i enhetens grundutrustning efter behov, till exempel

 • Vårdbälten i samtliga storlekar
 • M-band
 • Glidmattor
 • Glidlakan

För tillfälliga placeringar skall dessutom finnas:

 • Toalettarmstöd, 1 st/tillfällig placering
 • Fast toalettförhöjning med armstöd i höjderna 6cm 1 st/tillfällig placering, och 10cm 1 st/enhet
 • Förhöjningsdynor med storlek 5 och 7,5cm 1st av varje/2 tillfälliga placeringar, storlek 10cm 1st/enhet.

Medicinteknisk utrustning som ska ingå i enhetens grundutrustning

 • Blodsockerapparat
 • Blodtrycksmanchett
 • Diskdesinfektor/spol (efter samråd med MAS)
 • Febertermometer
 • Syrgasregulator, syrgasflaskor, syrgasvagn
 • Sittvåg
 • Sjukvårdsinstrument som sax, pincett m.m.
 • Stetoskop
 • Sug
 • Öronspegel

Version: 2013-07-09
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Politik och demokrati