Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hjälpmedel i lager på HjälpmedelsCentrum

De hjälpmedel som finns i lager söks fram i Websesam genom att markera "i sortiment". I produktraden syns om produkten finns i lager eller som beställningsvara. 

Version: 2014-10-20
astställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati