Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hjälpmedel vid akuta situationer då hjälpmedel gått sönder, akutförråd kvällar och helger

Följande gäller vid akuta situationer kvällar och helger när hjälpmedel har gått sönder.

 

Lyftar

När lyft stannat och det inte går att få ner brukaren genom att använda nödsänkningsfunktionen, kontakta SOS Alarm tel. 0470-204 89 för bär/lyfthjälp. Personalen i ordinärt boende kan även använda sig av omsorgstagarens trygghetslarm och via larmmottagningen be om bärhjälp. det gäller Växjö tätort, Braås, Ingelstad, Lammhult och Rottne

Sängar

Hyrd säng (finns oftast i ordinärt boende). Leverantören reparerar sängen senast vardagen efter felanmälan. Kommunägd säng - HjälpmedelsCentrum reparerar sängen vardagar. I båda fall: kontakta HjälpmedelsCentrum för anmälan, tel. 0470 - 79 61 00, vardagar kl 8.00-15.00.

Akutförråd Om defekt medicinteknisk produkt behöver ersättas under kvällar och helger så finns ersättningsprodukter i Omsorgsförvaltningens akutförråd i Glashuset, ingång Sandvägen 2.

Vardagar från kl. 16.00 till kl. 08.00 och helgdagar kontaktas personal på Sandvägen 2, Ring på snabbtelefonen som finns utanför huvudentrén nr: B0018 - tala om ditt ärende, att du ska till Akutförrådet. Entredörren kan därefter låsas upp av den sjuksköterska som är i tjänst.

Nyckel till akutförrådet förvaras i ett låst nyckelskåp utanför förrådet. Koden till nyckelskåpet är 5662. Förrådet finns till höger på bottenplan. Dörren till förrådet är märkt med Omsorgsförvaltningens akutförråd.

Skriv upp de hjälpmedel som du hämtar ut på listan som finns i förrådet.

Ring till HjälpmedelsCentrums Kundtjänst, telefonnummer 0470-79 61 00 eller maila till hjalpmedelscentrum@vaxjo.se och meddela vilka hjälpmedel du har lånat och var de finns. Viktigt att du ringer eller mailar senast nästkommande vardag. Uppge individnummer på det trasiga hjälpmedlet. HjälpmedelsCentrum kompletterar snarast akutförrådet med likvärdig produkt.

Hjälpmedel/medicinteknisk utrustning som finns i akutförråd är:

 • Comfortrullstol med 45 cm sittbredd
 • Allroundrullstol med 45 cm sittbredd
 • Rollator
 • Gåbord
 • Personlyft
 • Lyftsele
 • Hygienstol
 • Förebyggande bäddmadrass (6 cm)
 • Antidecubitusmadrass med pump
 • Hopfällbar säng, modell gästsäng, med standardmadrass
 • Syrgasregulatorer
 • 3 st. 5 liters syrgasflaskor
 • Fallskyddsmatta
 • Sug

Kontakta Taxi kurir för transport, tel: 0470-160 00 eller 070-656 75 34.

Meddela Taxi kurir vilket hjälpmedel som ska transporteras.

Den enhet som beställer/hämtar hjälpmedel från akutförrådet ansvarar för att produkterna återlämnas till HjälpmedelsCentrum så snart ordinarie produkt är åtgärdad.

Utrustningen besiktigas av HjälpmedelsCentrum en gång per år.

Den enhet som lånar syrgas från akutförrådet ansvarar för återlämning och nybeställning av syrgas direkt till akutförrådet enligt beställningsrutinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Version: 2018-04-16

Fastställd av: Avdelningschef

Dokumentansvarig: JGKHEL

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Politik och demokrati