Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hur enhetschef gör inköp av grundutrustning och arbetstekniska hjälpmedel

 1. Enhetschef bedömer behov av grundutrustning tillsammans med berörda professioner såsom arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Vid behov begär enhetschef att förskrivare skickar nödvändiga uppgifter på aktuellt hjälpmedel.
 2. Enhetschef beställer aktuell produkt genom att Beställningsblankett- Hjälpmedel och Medicinteknisk utrustning faxas (0470-72 97 66) alternativt mailas till Hjälpmedelscentrum (hjalpmedelscentrum@vaxjo.se)
 3. Vid behov av ytterligare rådgivning kontakta Hjälpmedelscentrum tel 0470-79 61 00. I första hand ska medicintekniska produkter som finns i kommunens sortiment köpas in. 
 4. Utleverans sker enligt körschema. I undantagsfall används taxi.

Rutin för beställning av hjälpmotor alternativ elrullstol

 1. Enhetschef kontaktar kommunhälsans fysioterapeut för bedömning av behov av hjälpmotor till rullstol.
 2. Kommunhälsans fysioterapeut utför bedömningen och skickar en skriftlig sammanfattning till enhetschef.
 3. Enhetschef kontaktar ansvarig hjälpmedelstekniker telefon: 0470-79 61 00 för val av aktuell produkt t.ex. hjälpmotor alternativt elrullstol. Vid behov kontaktar hjälpmedelsteknikern leverantör för visning.
 4. Är produkten förskriven på brukare så kontaktar hjälpmedelsteknikern även ansvarig förskrivare.
 5. Hjälpmedelstekniker tillsammans med enhetschef väljer ut lämplig produkt.
 6. Enhetschef ansvarar för att baspersonalen får utbildning i handhavande av produkten. Detta kan i mån av tid tillhandahållas av hjälpmedelstekniker.
  I första hand ska medicintekniska produkter som finns i kommunens sortiment köpas in. Hjälpmedelstekniker ger information om detta.

Rutin för beställning av stationär lyft (taklyft) i särskilt boende

 1. Enhetschef kontaktar hjälpmedelstekniker på Hjälpmedelscentrum telefon 0470-79 61 00.
 2. Hjälpmedelstekniker:
  - Kontaktar ansvarig förskrivare och de bedömer tillsammans
    förutsättningarna för att montera stationär lyft samt vilken   modell som är lämplig.
  -Kontaktar fastighetsägaren för tillstånd att montera stationär lyft.
  -Projekterar och begär offert av leverantör.
  -Skickar offert till enhetschef för godkännande.
  -Gör beställningen.
 3. Hjälpmedelstekniker meddelar förskrivare och enhetschef när monteringen förväntas bli klar.
 4. Enhetschef kontaktar ansvarig förskrivare för utbildning av personal innan första användning.
 5. Leverantör eller hjälpmedelstekniker monterar och besiktigar stationär lyft.

Hyra av grundutrustning

Vårdsäng och mobil lyft kan hyras direkt från leverantör. För rådgivning, kontakta Hjälpmedelscentrum. Fyll i orderguide för aktuellt hjälpmedel, säng eller mobil lyft och faxa till leverantör.

Inköp av HSL–larm på särskilt boende

 1. Inköpet ska föregås av behovsbedömning och förskrivning
 2. Enhetschef/larmansvarig på det särskilda boendet beställer larmet från kommunens larmsamordnare.
 3. Larmsamordnaren ankomstkontrollerar, individmärker och registrerar larmet.
 4. Larmsamordnaren ombesörjer leverans av larmet till det särkilda boendet.

Version: 2018-03-02
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MCJG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2018
Politik och demokrati