Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Återkoppling och redovisning

Tre gånger om året sammanställer enhetschefen statistik för avvikelser och synpunkter. Detta redovisas för samtliga anställda på enheten.

För återkoppling av medicintekniska avvikelser till berörda enhetschefer, rehabchef och MAS ansvarar tekniskt ansvarig på Hjälpmedelscentrum. Detta görs fortlöpande eller minst tre gånger per år.

När det gäller avvikelser som rör hälso- och sjukvård och fall ansvarar MAS för redovisning till omsorgsnämnden genom årsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.

Sociala avvikelser och synpunkter redovisas genom årsberättelse till omsorgsnämnden

Externa avvikelser

De avvikelser som gäller samarbetet mellan kommunen och Region Kronoberg analyseras i en särskild grupp sammansatt av personer från regionen och de olika kommunerna i länet. se rutin http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5249838a33094ebcba3fc95af7280a62/rutin-for-avvikelsehantering-for-halso-och-sjukvarden-i-lanets-kommuner-och-region-kronoberg.pdf 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati