Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

När flera enheter är inblandade

När flera enheter är inblandade i en händelse kan det ibland vara svårt att veta vem som ska registrera avvikelsen och hur analysen ska göras.

Det är alltid den som upptäcker en avvikelse som registerar och avgör vilka som ska ha bevakning. När avvikelsen har mottagits av ansvarig chef på den enhet där händelsen upptäcktes görs en bedömning av vilka som ska vara med i analysarbetet.

Beroende på vem som upptäcker att en avvikelse har skett kan en avvikelse gå olika vägar. Ibland är det svårt för den som upptäcker en avvikelse att avgöra vilken chef som ska utreda och då måste den som fått avvikelsen men som inte är ansvarig för analysen korrigera det genom bevakning i andra hand. 

Exempel:

Om en undersköterska upptäcker att en dosett inte är iordningställd skriver hen kanske en avvikelserapport med bevakning till sin chef. När hennes chef ser att det är sjuksköterskeverksamheten som är mest berörd lägger hen en evakning till aktuell chef för sjuksköterskorna.

Om en sjuksköterska i kvällsnattpatrullen upptäcker att en dosett inte är iordningställd skriver de en avvikelserapport med bevakning till sin chef. Om hen inte är ansvarig för den sjuksköterska som skulle ha iordningställt dosetten ska hen skicka bevakning i andra hand till den aktuelle chefen i sjuksköterskeverksamheten. 

Om en chef har fått en bevakning på en avvikelse där hen inte är ansvarig så skriver hen i dokumentation att hen inte vidtar någon åtgärd och skickar bevakning till ... Hen gör sedan en bevakning i andra hand till rätt chef.

När flera enheter är berörda kan analysen i vissa fall ske på varje enhet för sig. I andra fall kan det vara bra att träffas och göra analysarbetet tillsammans. Även åtgärds- och uppföljningsarbetet kan ske antingen var för sig eller tillsammans.

Det är den ansvarige chefen på den enhet där merparten av analys- och åtgärdsarbetet har skett som avslutar avvikelsen i verksamhetssystemet. När detta är oklart måste en överenskommelse göras mellan ansvariga chefer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati