Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Stöd till personal

När en avvikelse av allvarlig karaktär har inträffat är det vanligt att den personal som är inblandad behöver stöd för att bearbeta händelsen. Det är då enhetchefens ansvar att se till att stöd erbjuds.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati