Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Tyck till

Omsorgstagare och närstående är ofta de som först upptäcker brister och risker i verksamheten.

För att fånga upp deras synpunkter på verksamheten är broschyren ”Tyck till” ett utmärkt hjälpmedel. Broschyren ska finnas tillgänglig i alla verksamheter dit omsorgstagare och närstående kommer.

Läs mer om synpunkter och klagomål under fliken "Förslag, synpunkter och klagomål...".öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati