Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Uppföljning

Uppföljning görs vid fastställd tidpunkt, eller om det behövs tidigare.

Syftet är att se om beslutet har lett till åtgärder och om åtgärderna har haft avsedd effekt, eller om det fortfarande finns risker kvar som bör åtgärdas. Det är ansvarig chef som ser till att en gemensam uppföljning görs när det behövs. För uppföljning av enskilda åtgärder ansvarar respektive yrkeskategori.

Det är oftast bra att redan när åtgärderna bestäms också bestämma hur uppföljning av åtgärderna ska ske.

Exempel på uppföljningsmetoder:

  • träffas i grupp igen och tillsammans bedöma om åtgärderna har fungerat som det var tänkt
  • någon eller några personer får ansvaret för att följa upp
  • det kanske går att följa resultatet av åtgärderna genom statistik, enkäter eller andra metoder
  • den som har satt in åtgärden följer själv upp den.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati