Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Externa avvikelser

Externa avvikelser är avvikelser som:

  • Inkommit från extern part - inkommande 
  • Skickats från kommunen till extern part - utgående 
Extern part kan vara landstingets vårdenheter, enskild utförare (privata), apotek, serviceresor, bostadsbolag och olika leverantörer/tillverkare

Alla externa avvikelser hanteras av MAS.

Kommun, landsting och privata vårdgivare med avtal arbetar gemensamt också övergripande med avvikelserna.

Statistik redovisas av MAS.

Inkommande avvikelser

Inkommande avvikelser registreras av MAS i verksamhetssystemet. Bevakning skickas till berörda mottagare. 

Analys görs av ansvariga enheter/personer, svar skrivs in i verksamhetssystemet. När avikelsehanteringen är avslutad skickar ansvarig enhetschef en bevakning till MAS. Utskrift av avvikelsen skickas sedan till extern part.

Utgående avvikelser

Den som upptäcker en avvikelse där extern part är ansvarig/berörd skriver in avvikelsen i verksamhetssystemet.

Bevakning av avvikelsen läggs med MAS som mottagare.

Avvikelsen skickas till extern part som analyserar och besvarar avvikelsen.

MAS registerar analysen/svaret i verksamhetssystemet och skickar bevakning till berörda personer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati