Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Förord

En verksamhet måste ständigt arbeta för att bli bättre. Ett sätt är att till exempel ta tillvara synpunkter från medborgare. Ett annat sätt är att lära av avvikelser - av det som inte blev som det var tänkt.

Det är viktigt att vi inte ser misstagen som något som skall döljas, utan som något som både vi själva och andra kan lära sig av.

Syftet med denna handbok är att sammanställa de olika lagar, författningar och kommunala riktlinjer som reglerar hur vi ska göra då något gått fel och det inte blivit som det var tänkt. Handboken ska vara en hjälp när man ska rapportera och dokumentera avvikelser och ett stöd i arbetet med att rätta till det som blivit fel och förebygga att det händer igen. Avvikelsehantering och riskanalys är viktiga delar i kvalitetsutvecklingen av omsorg och vård.

Det kan ibland kännas svårt att rapportera en avvikelse som man själv eller en arbetskamrat är orsak till. Därför är det viktigt att både den som begått ett misstag och den som svarar för rapporteringen kan räkna med att få stöd från kamrater och arbetsledning.

Sist i denna handbok finns ett avsnitt om hur vi tar emot förslag, synpunkter och klagomål från omsorgstagare och anhöriga. Lyssnar vi och lär eller försöker vi försvara oss eller skylla ifrån oss?

Det är viktigt att alla känner ansvar för att lyssna och ta tillvara de synpunkter som når oss. För att visa att vi vill ha synpunkter och underlätta för dem som vill tala om något för oss har vi tagit fram broschyren "Tyck till!", som ska finnas tillgänglig för alla våra omsorgstagare och deras anhöriga. Men det ska förstås gå lika bra att vända sig till vem som helst i personalen – kan man inte svara själv så kan man erbjuda att till exempel kontaktperson eller enhetschef ringer upp. Vi vill ju inte missa viktiga synpunkter och förslag som vi behöver för att kunna fortsätta förbättra verksamheten.

Jag hoppas att denna handbok blir en hjälp i arbetet de gånger något gått fel. Då blir fel, misstag och klagomål steg i utvecklingen mot en bättre omsorg och vård.

Ann-Christin Norlander
förvaltningschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati