Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Omsorgsmåltider

Omsorgsmåltider, tidigare kallat pedagogiska måltider, innebär att personal äter tillsammans med den enskilde i syfte att skapa förutsättning för en lustfylld måltid med en positiv matupplevelse som resultat.

Personalen ska utgöra ett stöd till vårdtagaren vid måltiden för att bland annat främja goda rutiner för bordsskick, social samvaro och skapa en lugn atmosfär vid måltiden.

Växjö kommuns omsorgsförvaltning tog 2003-03-15 fram riktlinjer för omsorgsmåltider. Dessa har tidigare funnits i Personalhandboken, pärm 1, avsnitt 4, flik 16. Dokumentent från 2003 gäller fortfarande. Vid frågor angående dokumentet kontakta PA-specialist inom omsorgsförvaltningen.

Riktlinjer för omsorgsmåltider enligt dokument i personalhandboken:

"Pedagogiska måltider är kostnadsfria för personalen och förekommer inom omsorgsverksamheten för utvecklingsstörda, psykiskt funktionshindrade och demenssjuka."

"Syftet med pedagogiska måltider är att den enskilde omsorgstagaren, med personalen som förebild, skall lära sig att äta såväl ensam som tillsammans med andra."

"Enhetschefen avgör, i samråd med berörd handläggare, vilka omsorgstagare som har behov av särskilt personalstöd i form av pedagogiska måltider. Enhetschefen avgör också omfattningen av personal som skall ha kostnadsfria pedagogiska måltider."

"Omfattning av pedagogiska måltider omprövas av enhetschefen minst en gång per år."

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati