Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Enteral nutrition

Till enterala nutritionsprodukter räknas kosttillägg, sondnäringar med tillbehör (aggregat, sonder, nutritionspump mm), berikningar och förtjockningsmedel. Upphandling av enterala nutritonsprodukter görs gemensamt av regionen och kommunerna i Kronobergs län.

En ny upphandling av enterala nutritionsprodukter, sondnäring, förbrukningsartiklar och beställningssystem har nyligen genomförts och började gälla den 1 december 2015.  Upphandlingen är gemensam för regionen och alla kommunerna i Kronobergs län.

I upphandlingsgruppen ingick upphandlare, materialkonsulent, dietister och sjuksköterskor från regionen och kommuner. Representanter från Omsorgsförvaltningen har varit med i upphandlingsprocessen och ingår fortsatt i det produktråd som regelbundet kommer träffas och arbeta vidare med frågor som rör upphandlingen.

I Växjö kommun har riktlinjer för enteral nutritionöppnas i nytt fönster utarbetats av dsk Zita Fredriksson och dsk Annika Tarstad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati