Förskrivningsrutiner i ordinärt boende

Dietisterna i Region Kronoberg kan förskriva kosttillägg, sondnäring, berikningar och förtjockningsmedel när den enskilde bor i ordinärt boende. Förskrivning sker vanligtvis efter sjukhusvistelse, efter remiss till dietist från distriktsläkare eller sjuksköterska i kommun.

Om den enskilde med näringsproblem har varit inlagd eller behandlats polikliniskt på något av lasaretten i regionen finns det i många fall redan en etablerad dietistkontakt. Information om detta bör finnas i Cosmic Links efter ett vårdtillfälle. Ibland har den enskilde dietistkontakt inom primärvården eller vuxenhabiliteringen.

Du kan läsa mer om Region Kronobergs förskrivningsrutiner och kostnader i dokumentet "Förskrivning av kosttillägg"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns på primärvårdsdietisternas hemsida.

Ny kontakt; patienten har ej tidigare haft någon dietistkontakt eller förskrivning

Om den enskilde med näringsproblem/undervikt inte har någon tidigare dietistkontakt kan behandlande sjuksköterska i kommunen skriva en "Dietistremiss vid malnutrition" till primärvårdens dietister.

Det går också att kontakta primärvårdens dietister telefonledes, se kontaktuppgifter under rubriken Dietistkontakt i Region Kronoberg.

Vid telefonkontakt behöver du som sjuksköterska ha följande uppgifter tillgängliga:

  • Aktuell vikt, längd och viktutveckling de senaste månaderna
  • Identifierat nutritionsproblem (ex. nedsatt aptit, illamående, dysfagi) eller annan bakomliggande orsak (ex. förstoppning, diarré, sjukdom, sår) 

Uppföljning; förnyad förskrivning

Om alla uttag på patientens recept är slut eller om patienten önskar förändra tidigare gjord förskrivning kontaktas dietisterna i primärvården telefonledes.

Vid telefonkontakt behöver du som sjuksköterska ha följande uppgifter tillgängliga:

  • Aktuell vikt, längd och viktutveckling de senaste månaderna
  • Har identifierat nutritionsproblem förändrats/förbättrats?

Vid behov av att beställa nytt uttag

Om patientens kosttillägg eller sondnäring är slut och man behöver aktivera ett nytt uttag, kontaktas Mediqs kundservice (031-388 92 00 eller ks.sjukvård@mediq.com). Kontakta också kundservice om du är osäker på om det finns fler uttag kvar på receptet.         

Beställning av sondmatstillbehör

Sondmatsaggregat, enterala sprutor och liknande upphandlade tillbehör beställs av dietist i primär- eller slutenvård. Detta är en ny rutin sedan 2016-09-15.

APPLIX Smart nutritionspump (Fresenius Kabi) med instruktionsvideo beställs av sjuksköterska från Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) på CLV, tfn 0470-58 76 26 eller 58 76 20. Om den enskilde har börjat med sondnäring i samband med inläggning på lasarettet följer nutritionspumpen med från vårdavdelningen. Detta gäller inte när en gastrostomi har lagts polikliniskt efter remiss från distriktsläkare. Då är det distriktsläkarens ansvar att i samband med att remissen skrivs se till så att nutritionspump, aggregat och andra tillbehör beställs. Distriktsläkaren bör också skriva remiss till dietist för ordination av sondnäring om inte han/hon ordinerar själv.

Sondmatningsryggsäck och midjeväska beställs efter förskrivning från Hjälpmedelscentralen (HMC) i Växjö, tfn 0470-58 86 60 enligt gällande beställningsrutiner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati