Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Etik och nutrition

Etiska problem och dilemman kan uppkomma när yrkesverksamma hamnar i situationer då de måste välja mellan handlingsalternativ, och konsekvenserna för omsorgstagarna är svåra att förutse.

Etiska rådet i Växjö kommun

I Växjö kommuns omsorgsförvaltning finns ett etiskt rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, dit man kan vända sig med frågeställningar om etiska dilemman som t ex kan uppkomma i matsituationen på arbetsplatsen. 

Socialstyrelsens råd för etiska frågor

"Två etiska dilemman om äldre och mat"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med underrubrikerna "Sondmatning eller inte?" (särskilt boende) och "Möjlighet att välja matvanor" (ordinärt boende). Dessa båda fall från äldreomsorgen diskuterades våren 2006.

Litteratur

Det finns ett kapitel om etik och mat i Livsmedelsverkets bok "Mat och kostbehandling för äldre - problem och möjligheter" samt ett kapitel i Albert Westergrens "Svårigheter att äta". Böckerna finns presenterade under rubriken Litteratur och länkaröppnas i nytt fönster här i Nutritionshandboken. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati