Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kvalitetskrav för kost som serveras till äldre

Mat är ett av livets glädjeämnen – en höjdpunkt att se fram emot som bidrar till välbefinnande och god livskvalitet.

För att den enskilde ska kunna behålla funktioner och oberoende är en god och näringsriktig kost viktig. För att uppnå detta krävs att mat- och måltidsglädje samt att ett gott näringstillstånd skapas. Även måltidsmiljön har stor betydelse för aptit och näringsintag. 

Kvalitetskraven har utarbetats för att klargöra vad som krävs för att en god kosthållning till äldre personer, som på något sätt erhåller någon eller alla sina måltider via omsorgsförvaltningens försorg, ska uppnås. Kvalitetskraven specificerar vad kosten som serveras till äldre personer som bor på kommunens särskilda boenden, får matdistribution eller äter i restauranger ska innehålla.                                                           

Kvalitetskraven utgår från heldygnsportioner, dvs tre huvudmål och tre mellanmål per dag, men är tillämpliga även på matdistribution, servering i restauranger och när hemtjänsten lagar mat till äldre i ordinärt boende. Kvalitetskraven ska ligga till grund för tillagning i egen regi och när måltider eller drift av kök upphandlas. 

Kvalitetskraven bygger på de riktlinjer och rutiner som har utarbetats för att säkerställa att omsorgstagarna får en god måltidsservice. Riktlinjer och rutiner som finns här i omsorgsförvaltningens Nutritionshandbok går även att ladda ned i utskriftsformat här. Kvalitetskraven ska användas för utvärdering av måltidsservicen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati