Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Energi- och näringsrekommendation

Den rekommenderade energinivån för dygnets alla måltider ska vara 9 MJ eller 2200 kcal.

De energigivande näringsämnena fördelas enligt ESS-gruppens* rekommendation. Matens innehåll av vitaminer, mineraler och spårämnen ska följa de svenska näringsrekommendationerna (SNR) från 2005.

Näringsämne
A-kost, allmän kost för äldre
 
Protein
15-20 energiprocent
 
Fett
35-40 energiprocent
 
Kolhydrat
40-50 energiprocent
 
Kostfiber
lägre än SNR
 
Vitaminer
enligt SNR
 
Mineraler
enligt SNR
 

 

Tabell 1. Siffrorna visar hur stor andel energi som ska komma från respektive näringsämne i kosten.

Fördelning av energi och näringsämnen över dygnet

Den optimala måltidsordningen med ungefärliga tidpunkter och energiinnehåll för de olika måltiderna åskådliggörs i tabell 2. Nattfastan, dvs tiden mellan kvällens sista och nästa morgons första mål, bör inte överstiga 11 timmar enligt ESS-gruppens* rekommendation.

Måltid
Klockslag
Energifördelning i %
Energifördelning i kcal
Frukost
07.00-08.30
15-25
320-430
Mellanmål
09.30-10.30
10-15
210-320
Middag
11.00-13.00
20-25
430-540
Mellanmål
14.00-15.00
10-15
210-320
Kvällsmat
17.00-18.30
20-25
430-540
Mellanmål
20.00-21.00
10-20
210-430

 

Tabell 2. Om frukosten serveras senare bör förmiddagsmellanmålet serveras som en förfrukost i syfte att förkorta nattfastan.

*ESS-gruppen, dvs Expertgruppen för Samordning av Sjukhuskoster är utsedd av Livsmedelsverket och består av läkare, sjuksköterskor, dietister, kostekonomer, lärare inom dietistutbildningen och representanter för Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet, Dietisternas Riksförbund och Svensk Dietistförening.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati