Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Litteratur

Allmänt om nutrition

Nordic Nutrition Recommendations 2012
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordiska ministerrådet 2014:002, femte upplagan

ISBN 978-92-893-2670-4

Näring för god vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen 2011:9:2

ISBN 978-91-86885-39-7 

Näringsproblem i vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen 2000:11

ISBN 91-7201-480-6 

Förebyggande av och behandling vid undernäringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen 2014:10

ISSN 0346-6000

Mat för äldre, kroniskt sjuka ocheller undernärda

Svårigheter att äta

Albert Westergren

Studentlitteratur 2003

ISBN 91-44-04232-9 

Mat och näring för sjuka i vård och omsorg

Livsmedelsverket 2003

ISBN 91-7714-166-0

Undernäring - åtgärder för att förebyggalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges kommuner och landsting 2011

ISBN 978-91-7164-631-6 

Mätt rätt och slätt, kokbok vid sväljsvårigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Findus Special Foods 2002 

Lustfylld mat på äldreboende och i eget boende

Anneli Frisk och Mirja Ruthger

Kommentus 2002

ISBN 91-7345-109-6 

Mat och kostbehandling för äldre - problem och möjligheter

Livsmedelsverket 2001

ISBN 91-7714-144-x 

Varför vill Asta inte äta?

Gun Aremyr

Liber AB 2000

ISBN 47-04973-1 

Mat och näring vid demenssjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gerd Faxén Irving

Vårdalinstitutet 2012

Geriatrisk nutritionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, Elisabet Rothenberg

Studentlitteratur AB, 2016
ISBN 9789144099965 

Rapporter och avhandlingar

Nutritional status and mealtime experiences in elderly care recipientslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anja Saletti

Publikationer från Karolinska institutet, 2007

ISBN 978-91-7357-121-0 

Kvalitetssäkring av nutritionen – Äldreomsorgernas särskilda boenden

Gerd Örtman

Fokus Kalmar län, rapport 2002:2 

Nutrition inom vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karin Alfengård

Rapporter från Växjö universitet – Vårdvetenskap och socialt arbete, nr 1 2002

ISBN 91-7636-338-4 

Den maktlösa måltiden – Om mat inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ylva Mattsson Sydner

Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för hushållsvetenskap. 2002.

Doktorsavhandling.

ISBN 91-506-1622-6  

Nutritional screening of older adultslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Söderström L
Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism. 2016. Doktorsavhandling.  

Implementation strategies for nutritional guidelines in nursing homes: Effects on care staff and residentslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Törmä J

Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism. 2017. Doktorsavhandling.

Artiklar

Nutritional status and a 3-year follow-up in elderly receiving support at homelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Saletti A, Johansson L, Yifter-Lindgren E, Wissing U, Osterberg K, Cederholm T

Gerontology, 2005 May-Jun; 51(3):192-8 

Nutritional status according to mini nutritional assessment in an institutionalized elderly population in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Saletti A, Lindgren EY, Johansson L, Cederholm T

Gerontology, 2000 May-Jun; 46(3):139-45 

Mini nutritional assessment in elderly subjects receiving home nursing carelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Saletti A, Johansson L, Cederholm T
J Hum Nutr Diet, 1999; 12: 381-87

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati