Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Måltider i särskilt boende

Under rubriken Kvalitetskrav för kost som serveras till äldre här i Nutritionshandboken kan du läsa mer om måltidernas innehåll och spridning över dygnet.

Beställningsrutiner 

Måltider och livsmedel/varor från omsorgsköken till äldreomsorgens särskilda boenden beställs via det internetbaserade kostdatasystemet Mashielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Mashie finns utöver beställnings- och faktureringssystem också möjlighet att skapa recept, näringsberäkna maträtter och bygga upp matsedlar. Beställning av måltider till det särskilda boendet görs innan kl 12.00 två veckor innan maten levereras. Varje dag finns två middagsrätter att välja mellan. Detta underlättar mycket när den enskilde inte tycker om vissa livsmedel; i stället för att beställa specialkost beställs rätt alternativ. Det finns även möjlighet att välja mellan två alternativ till kvällsmaten, där den ena alternativrätten varieras veckovis.

Specialkostordinationer

Då vissa koster utgör en del av behandlingen av en sjukdom eller ett funktionshinder har vi som rutin att sjuksköterska ordineraröppnas i nytt fönster dem. Vissa specialkoster som proteinreducerad kost, fettreducerad kost och dialyskost kräver ordination av behandlande specialistläkare eller dietist inom landstinget.

Mellanmål och varuhantering 

Lämpliga mellanmål ansvarar omvårdnadspersonalen för att beställa till det särskilda boendet. Livsmedel/varor beställs via varubeställningen i Mashie eller direkt via Ines, och levereras normalt vid ett till tre tillfällen under veckan.  

Matkort

Ett matkort i vilket man kan fylla i den enskildes behov och önskemål kring mat och måltider kan underlätta för personalen på det särskilda boendet. Ett enhetligt kort för omsorgsförvaltningen har tagits fram av kostombud och dietist. Där kan man fylla i information om den enskildes behov av specialkost, kosttilläll, hjälp kring måltider samt önskemål vid olika måltider. Matkortet i A6-format på tjockt, matt papper kan beställas via kommunens tryckeri Repro

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati