Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Diabetesanpassad mat

Förr kallades diabetes för sockersjuka, vilket gav en missvisande bild av hur kostbehandlingen vid diabetes ser ut.

Det händer fortfarande att mat ”minus socker” beställs till personer med diabetes. I själva verket är det långt mycket mer än enbart matens sockerinnehåll som spelar roll vid nutritionsbehandlingen.

”Minus socker” tar t ex inte hänsyn till måltidens totala kolhydratinnehåll, kostfiberinnehåll, fettinnehåll eller fettkvalitet. ”Minus socker” tar inte heller hänsyn till individens behov; alla som har diabetes rekommenderas inte samma typ av kostbehandling, utan man måste alltid ta hänsyn till vilken sorts diabetes personen i fråga har, vilken målsättningen med diabetesbehandlingen är, om det finns några övriga sjukdomar med i bilden och hur näringstillståndet i övrigt är.

Från Måltidsorganisationen erbjuds ingen särskild diabeteskost. Vissa desserter som innehåller en större mängd socker erbjuds i ett diabetesanpassat alternativ med mindre mängd socker. Hänsyn ska alltid tas till innemållet i måltiden som helhet.

Med om mat vid diabetes hos äldre kan du läsa under rubriken Nutrition vid sjukdom eller andra tillstånd här i Nutritionshandboken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati