Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Mat vid specifika sjukdomstillstånd; specialkost

Våra fem specialkoster är en viktig del av den medicinska behandlingen, och därför ställer vi krav på hur dessa ordineras för att de ska komma den enskilde till nytta.

Dialyskost och proteinreducerad kost används främst vid kronisk njursvikt, och ordineras av behandlande njurläkare (nefrolog) eller njurdietist inom regionen.

Fettreducerad kost används vid malabsorption, exempelvis vid vissa fall av Crohns sjukdom eller andra inflammatoriska tarmsjukdomar. Denna kost ordineras av behandlande mag-tarmläkare (gastroenterolog) eller dietist inom landstinget. 

Glutenfri och laktosreducerad kost används främst vid diagnostiserad glutenintolerans eller laktosintolerans. Om den enskilde har haft dessa problem under en längre tid behövs naturligtvis ingen läkarordination när man börjar med matdistribution eller flyttar in på ett särskilt boende. Däremot är det viktigt att det finns en diagnos i botten innan man börjar med exempelvis en glutenfri kost. Det är inte farligt att äta glutenfritt om man inte har glutenintolerans, men det kan innebära onödiga inskränkningar i kosten för den enskilde.

Dessutom är det svårt att få diagnosen celiaki (glutenintolerans) om man har ätit glutenfritt under en längre tid innan testerna för glutenintolerans görs. Eftersom glutenfri kost är den enda behandlingen av celiaki läker skadorna i tunntarmens slemhinna som orsakas av gluten i maten om man äter glutenfritt. Får man inte rätt diagnos kan det göra att man inte får den vård man behöver.

Dessutom krävs diagnos för att man ska få del av det ekonomiska bidrag som Region Kronoberg betalar ut till personer med celiaki för att kompensera för den ökande kostnad som inköp av glutenfria livsmedel innebär. Alla personer över 16 år med diagnosen celiaki har rätt till detta bidrag, som beviljas av behandlande dietist i regionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati