Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Nutrition vid sjukdom eller andra tillstånd

Undernäring är nästan alltid förknippat med sjukdom eller funktionsnedsättning.

I takt med att sjukvårdens förmåga att behandla kroniska sjukdomar och förlänga våra liv förbättras, ökar även problemet med undernäring.

Det är alltid lättare att förebygga än att behandla undernäring, därför är det viktigt att det finns tydliga rutiner kring hur man som hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal upptäcker personer som är i risk för undernäring.

I rutinen bör man ta hänsyn till vilka olika typer av nutritionsproblem som förekommer vid olika sjukdomstillstånd och funktionshinder, då blir det lättare att vara uppmärksam på olika symtom. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati