Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Nutritionsvårdsprocessen; verktyg för sjuksköterskor

För att identifiera, bedöma, diagnostisera och behandla nutritionsproblem krävs en strukturerad process som följer samma struktur som en vårdprocess.

(Undernäring: åtgärder för att förebygga. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (SKL); 2011)

Sjuksköterskan ansvarar för Nutritionsvårdsprocessen, som innebär ett strukturerat omhändertagande för en säker och effektiv nutritionsbehandling. Nutritionsvårdsprocessen innefattar riskbedömning, utredning, behandling och uppföljning, se figur 1.

Figur 1. Nutritionsvårdsprocessen, Näring för god vård och omsorg, Socialstyrelsen 2011.

"Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer; friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes tillstånd anpassad näringstillförsel" (SoS-rapport 2000:11, Näringsproblem i vård och omsorg).
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati