Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Dietistkontakt i Region Kronoberg

Länk till dietistrutin vid malnutrition

Dietistkontakt i särskilt boende

Om den enskilde i särskilt boende har en dietistkontakt på lasarettet eller inom habiliteringen är det den dietisten man ska vända sig till. Var noga med att dokumentera dietistens namn och telefonnummer i journalen. Dietisten i omsorgsförvaltningen jobbar inte med individärenden och har inget patientansvar.

Dietistkontakt i ordinärt boende

Om den enskilde har en etablerad dietistkontakt i regionen sedan tidigare ska den dietisten i första hand kontaktas. Kom ihåg att dokumentera dietistens namn och telefonnummer i journalen.

Om den enskilde inte har någon dietistkontakt sedan tidigare och behovet av kontakt beror på undernäring/undervikt kan sjuksköterska använda "Remiss vid malnutrition", som finns att ladda ned på primärvårdsdietisternas hemsidalänk till annan webbplats i den högra spalten. Det är viktigt att alla uppgifter om den enskildes nutritionsstatus är ifyllda för att dietisten ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt. Om inte den enskilde själv kan kontaktas ska det anges på remissen vem dietisten ska kontakta.

Besök på dietistmottagningen

Den enskilde kallas om möjligt till dietistmottagningen för enskilt besök. Man går då igenom hur energi och näringsintaget via maten kan optimeras t.ex. genom berikning med naturliga råvaror. Vid behov skriver dietisten ett recept på kosttillägg till den enskilde. Uppföljning sker av remittent.

Dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt

Om den enskilde i ordinärt boende behöver dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt kan distriktsläkare remittera via regionens interna remissystem. 

Viktigt att tänka på när remissen fylls i

Namn och telefonnummer till kontaktperson måste alltid finnas med om omsorgstagaren inte kan tala för sig själv. Det kan vara en anhörig, god man, hemvårdspersonal eller du själv. 

Vård och omsorg i livets slut

När det gäller behov av kosttillägg under vård och omsorg i livets slut är det viktigt att detta framkommer av remissen. Då finns behov av en snabb förskrivning av kosttillägg. Den personliga kontakten som ett besök på dietistmottagningen ger är viktig. Då får den enskilde, anhöriga och ev medföljande personal chans att ställa frågor, få med prover på kosttillägg hem och en möjlighet att gå igenom matsituationen och berikningsmöjligheter på ett personligt plan.

När besök på dietistmottagningen inte är möjligt

Det är dock inte alltid den enskilde är i ett sådant skick att ett besök på mottagningen är möjligt. Då sker kontakten per telefon med den enskilde eller på remissen angiven kontaktperson. Skriv i remissen under "Remissorsak och målsättning med kostbehandlingen" om besök på dietistmottagningen inte är genomförbart och gärna en anledning till varför.

Telefontid till dietisterna i primärvården

Gäller enbart uppföljande ärenden.

Måndag, onsdag och fredag kl. 10-11. Telefonnummer: 0470-58 26 10.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017
Politik och demokrati