Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Energibehov

Energi som vi får från mat och dryck mäts oftast i kilokalorier (kcal). Att beräkna en persons energibehov innebär att man gör en uppskattning av hur mycket energi en person förbrukar och därmed även hur mycket energi personen behöver få i sig från mat- och dryck för viktstabilitet.

Kroppen behöver energi för en rad olika funktioner:

  • Basalomsättning, det vill säga kroppens energiomsättning i vila. Basalomsättningen utgör ca 50-70 % av kroppens energiomsättning varje dygn.
  • Fysisk aktivitet
  • Tillväxt
  • Ersättning av vävnad, till exempel vid frakturer, trauma eller brännskador

De näringsämnen som ger kroppen energi är fett, protein och kolhydrater.

Hur mycket energi man behöver är bland annat beroende av ålder, kön, fysisk aktivitet och eventuell sjukdom. Detta innebär att energibehovet är olika för olika människor och att energiintaget måste individanpassas. Det finns inga perfekta formler för att beräkna det exakta energibehovet, därför är det viktigt att följa kroppsvikten för att se om viktutvecklingen är som man beräknat och önskar. 

Genomsnittligt energibehov

För att beräkna energibehovet tar man aktuell kroppsvikt och multiplicerar med den faktor som passar in enligt nedanstående tabell. Vid övervikt och fetma kan den kroppsvikt användas som motsvarar BMI 25, med tillägg på 25 % av den överskjutande vikten.

Basalmetabolism
  20 kcal/kg kroppsvikt och dag
Sängliggande
  25 kcal/kg kroppsvikt och dygn
Uppegående
  30 kcal/kg kroppsvikt och dygn
Återuppbyggnadsfas
  35-40 kcal/kg kroppsvikt och dygn

 

Obeservera att sängliggande eller rullstolsburna personer kan ha förhöjt behov pga spasticitet. Den individuella bedömningen och utvärderingen är därför mycket viktig!

Korrigeringar av beräknat energibehov

Behovet korrigeras erfarenhetsmässigt:

om patienten är mager/underviktig
  + 10 %
om patienten är överviktig
  - 10 %
om patienten är 18-30 år
  + 10 %
om patienten är >70 år
  - 10 %
för varje grads tempstegring
  + 10 %


Exempel på uträkning av energibehov

Kalle är 80 år, har en normalvikt på 75 kg och är sängliggande.Kalles energibehov blir: (75 kg x 25 kcal) - 10 % = 1875 kcal - 187 kcal = 1688 kcal


Exempel på uträkning av energibehov vid övervikt eller fetma

Göran är 60 år, väger 120 kg och är 180 cm lång. Detta ger BMI 37, alltså fetma. För att få fram hans vikt vid BMI 25 används följande formel: BMI 25 x (1,8 m x 1,8 m) = 25 x 3,24 = 81 kg
Vikten vid BMI 25 (81 kg) med ett tillägg av 25 % av den överskjutande vikten (120 kg - 81 kg = 39 kg x 0,25 = ca 10 kg) blir alltså (81 kg + 10 kg) 91 kg.

Denna siffran används när man sedan går vidare och beräknar energibehovet. Eftersom Göran är över 30 år och under 70 år, inte är underviktig eller har feber görs inga ytterligare korrigeringar.Görans energibehov blir: 91 kg x 30 kcal = 2730 kcal/dygn 

Observera att energibehovet kan behöva räknas om i takt med att kroppsvikten förändras!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati