Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Proteinbehov

Nyare forskning visar att äldre har ett högre behov av protein jämfört med yngre vuxna. Ett högre intag främjar god hälsa, återhämtning efter sjukdom samt funktionalitet. För denna grupp är ett högre intag av protein är nödvändigt, bland annat för att kompensera för de åldersrelaterade förändringar som sker i proteinmetabolismen.

Proteinrekommendationer

För att ta reda på proteinbehovet per kg kroppsvikt och dygn multipliceras aktuell kroppsvikt i kg med den faktor som passar in enligt nedanstående: 

Frisk vuxen
0,8 g/kg
Äldre >65 år
1,0-1,2 g/kg
Äldre >65 år + akut eller kronisk sjukdom
1,2-1,5 g/kg
Äldre >65 år + svårt sjuk eller tydlig malnutrition
2,0 g/kg

Energi- och proteinkalkylator

På Skånes Universitetssjukhus hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en energi- och proteinkalkylator som kan vara till hjälp för att beräkna energi- och proteinbehov.

Observera att proteinbehovet kan behöva räknas om i takt med att kroppsvikten förändras!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati