Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Mätningar; längd, vikt, BMI och viktförlust

Bedömning av patientens vikt, både nuvarande och tidigare vikt, BMI samt viktförlust över tid är grunden för nutritionsutredningen. Det är lämpligt att ha rutiner för hur och när mätning av dessa ska genomföras.

Att väga kroppsvikten

Digital våg avsedd för medicinskt bruk eller sittvåg ska alltid användas då man väger en person. Om lyft används vid förflyttning kan en digitalvåg placeras mellan lyft och lyftsele. En sådan våg finns att låna på Sandvägen 2, Glashuset. Kontakta Minela Ceric, 0470- 734612, eller Annika Oscarsson, 0470-726276,  för att boka vågen.

Kroppsvikten varierar under dygnet. Därför är det lämpligt att ha riktlinjer för hur och när vägningarna ska utföras.

Lämpliga riktlinjer för vägning är:

  • Erbjud vägning ungefär vid samma tidpunkt på dygnet, gärna på morgonen före frukost.
  • Den enskilde bör vara klädd i underkläder/nattkläder och utan skor. Ibland behövs skor för att en person ska kunna stå stadigt. I sådana fall är det viktigt att man gör avdrag med skornas vikt från den totala vikten. Viktavdrag för kläder beöver inte göras om den enskilde endast har på sig underkläder/nattkläder.
  • Om den enskilde använder blöja är det viktigt att denna är torr/bytt innan vägning.
  • Vikten anges i närmaste 0,1 kg, alltså med en decimal.

Att mäta kroppslängden

Kroppslängden anges i cm. Korrekt kroppslängd mäts stående fullt uppsträckt, utan skor eller huvudbonad. Ryggen ska vila mot en vägg och blicken ska vara riktad rakt fram. I de fall det inte är möjligt att mäta vikten på detta sätt finns det alternativa metoder att mäta kroppslängden på. Dessa finns beskrivna i manualen till MNA.

Att beräkna BMI

För att veta om en person har en "normal" vikt för sin ålder används BMI. BMI är en förkortning av Body Mass Index, som är ett mått på vikten i förhållande till längden. BMI-värdet anges alltid med en decimal.

För äldre räknas ett något högre BMI vara mer fördelaktigt.

Normalt BMI för vuxna mellan 18 och 70 år: 20 - 25.

Normalt BMI för vuxna över 70 år: 22 - 27.

För barn och ungdomar under 18 år används speciella BMI-kurvor.

För att räkna ut en persons BMI använder man formlen "vikt (kg) / längd (m)2 = BMI", alternativt "vikt (kg) / längd (m) / längd (m) = BMI"

Här kan du hämta en tabell för BMI.

Om den enskilde har ett BMI som är högre eller lägre än vad som anses vara normalt kan energiintaget behöva justeras. Det är dock viktigt att en total bedömning med viktutveckling görs. Vissa omsorgstagare/brukare har t ex alltid haft ett lågt BMI, och så länge vikten är stabil behöver inte det innebära risk för undernäring. En justering bör alltid föregås av en individuell bedömning som baseras på fler faktorer än BMI. Vid högt BMI bör även träning och förmågan till rörelse ses över.

Exempel på uträkning av BMI

Greta är 72 år, väger 55 kg och är 160 cm (1,6 m) lång;

55 kg / (1,6 m x 1,6 m) = 55 / 2,56 = 21,5
alternativt
55 kg / 1,6 m / 1,6 m = 21,5

Greta har BMI 21,5. Hon är över 70 år och den låga vikten bör ses som ett observandum.

Att beräkna viktförlust

Även överviktiga personer kan vara eller bli undernärda. All ofrivillig viktförlust ska utredas oavsett vad omsorgstagaren väger. Om en omsorgstagare har förlorat mer än 5 % av sin vikt under en till tre månader eller mer än 10 % under sex månader ska man ta reda på vad viktförlusten beror på, sätta in åtgärder och utvärdera dessa.

Viktförlusten i procent beräknas enligt följande formel: utgångsvikt (kg) - nuvarande vikt (kg) / utgångsvikt (kg) x 100 = viktförlust i %

Exempel på uträkning av viktförlust i %

För sex månader sedan vägde Svea 70 kg, idag väger hon 60 kg.

(70 kg – 60 kg) / 70 kg x 100 = 14,3

Svea har förlorat 14,3 % av sin kroppsvikt under sex månader, vilket ska utredas enligt upprättad vårdplan för nutritionsbehandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati