Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Patientfall

Riskbedömning/screening

Dam född 1925 flyttar in på ett särskilt boende för demenssjuka. Under första veckan utförs en riskbedömning för undernäring med MNA (Mini Nutritional Assessment).

Av riskbedömning framkommer att födointaget har minskat de senaste månaderna på grund av ätproblem. Äter i nuläget normalkost (A-kost). Omsorgstagaren har ofrivilligt minskat 6 kg i vikt de senaste 4 månaderna i hemmet.

Aktuell vikt 54 kg, längd 160 cm och BMI beräknas till 21 kg/m2.

Uträkning av MNA ger en summa på 6 poäng, vilket innebär undernärd.

Utredning/bedömning

 

Individuell vårdplan för nutrition

 

Uppföljning/utvärdering

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati