Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Uppföljning

Uppföljning av de insatta åtgärderna ska göras efter en i förväg bestämd tid och alltid dokumenteras. Uppföljning bör inkludera:

  • kontroll av vikt (viktutveckling)
  • bedömning av energi- och näringsintag i realtion till behov, till exempel med hjälp av mat- och vätskelista. Detta för att få en bild av om/hur energi- och/eller närinsintag, måltidsfördelning och livsmedelsval förändrats
  • effekt av individuella insatser, t ex konsistensanpassning, äthjälpmedel, läkemedelsbehandling mm.

Om behandlingen inte har givit önskat resultat bör en ny vårdplan upprättas. Sjuksköterskan tar då ställning till nya nutritionsåtgärder. Både målsättning, behandling och uppföljning kan ändras under tidens gång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati