Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Om Nutritionshandboken

Syftet med Nutritionshandboken är att med gemensamma riktlinjer säkerställa vårt gemensamma mål - välnutrierade omsorgstagare som känner matglädje. Alla som jobbar med mat och måltider ska ha god kompetens inom området.

Nutritionshandboken ska vara en kvalitetssäkring för hur alla inom Växjö kommuns omsorgsförvaltning arbetar med nutritionsfrågor och säkerställa vårt gemensamma mål - välnutrierade omsorgstagare som känner matglädje.

Mat är så mycket mer än kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler. Mat är ett av livets glädjeämnen - en höjdpunkt att se fram emot. Att kunna få äta själv så länge man kan är viktigt för den egna självkänslan och den personliga integriteten. Mat är också en del av den medicinska behandling.

Det är alltid lättare att förebygga viktnedgång än att behandla undernäring. Det är viktigt att alla som arbetar med omsorgstagare är medvetna om matens betydelse, så att problem kring mat och ätandet upptäcks i god tid och åtgärder sätts in.

För att detta ska fungera bra krävs att alla har god kompetens inom området och arbetar efter gemensamma riktlinjer.

Riktlinjerna för nutrition har tagits fram för att tydliggöra för alla som medverkar i någon del av nutritionskedjan vad som krävs för att åstadkomma bra måltidsservice och god nutrition till våra omsorgstagare. Mat och måltider är ett kompetensområde som kräver fortbildning precis som andra kompetensområden.

Vår förhoppning är att du kommer lära dig mer inom området nutrition med hjälp av denna handbok. Nutritionshandboken ska vara en tillgång för alla som arbetar med mat, måltider och nutrition.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati