Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ordination av specialkost

När den enskilde på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan äta den vanliga maten eller har behov av en anpassad måltid kan en specialkost underlätta.

I omsorgsförvaltningen är det sjuksköterska som ansvarar för att ordinera specialkost till den enskilde efter nutritionsutredning. En specialkost är oftast en del i behandlingen av ett sjukdomstillstånd eller ett funktionshinder, men specialkosten kan också vara en förebyggande insats för att förhindra näringsproblem. En ordinerad specialkost ska dokumenteras i journalen och utvärderas, precis som alla andra ordinationer och behandlingsinsatser.

Ibland kan en specialkostordination komma från en annan proffession eller vårdgivare, t ex dietist, läkare eller logoped i landstinget. Detta dokumenteras i journalen av sjuksköterska eller biståndshandläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati