Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Specialkostordination i matdistributionen

Specialkoster i matdistributionen ordineras av sjuksköterska i kommunen eller av dietist, läkare eller logoped i Region Kronoberg.

Från och med 1 januari 2015 har Kostenheten lämnat Omsorgsförvaltningen och gått in i den nya Måltidsorganisationen. I samband med det togs beslutet att beställningen av mat ska ligga kvar i Omsorgsförvaltningen, medan tillagning och distribution ska tillhöra Måltidsorganisationen.

Den blankett som ska användas heter Ordination av specialkost i matdistribution. Blanketten fylls i och bifogas ansökan om matdistribution till aktuell biståndshandläggare. Om ordinationen gäller en pågående matdistribution ska blanketten faxas till Omsorgsförvaltningens beställare, faxnummer: 0470-79 67 78.

Ändring eller avslut av ordinerad specialkost

När en kostordination ska ändras eller avslutas medan ärendet pågår faxas en ny blankett till Omsorgsförvaltningens beställare. När ett matdistributionsärende avslutas via biståndshandläggare, så avslutas specialkostordinationen automatiskt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati